SZANOWNI RODZICE!

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 133 zaprasza Rodziców
do podpisywania umów na nowy rok szkolny 2017/2018.

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola głównego podpisują umowy
przy ul. Benedyktyńskiej 4
w następujących terminach:

09.06.2017 /piątek/    14:00 - 15:30
13.06.2017 /wtorek/   12:00 - 14:00
14.06.2017 /środa/     10:00 - 14:00
16.06.2017 /piątek /   10:00 - 14:00
20.06.2017 /wtorek/   14:30 - 16:30
21.06.2017 /środa/     13:00 - 16:30

Rodzice dzieci przyjętych do filii przedszkola podpisują umowy
przy ul. Tynieckiej 122
w następujących terminach:

12.06.2017 /poniedziałek/   8:30 - 11:00
14.06.2017 /środa/              14:30 - 16:30
19.06.2017 /poniedziałek/    8:30 - 11:00
20.06.2017 /wtorek/            15:00 - 17:00
21.06.2017 /środa /             14:30 - 16:30

Jeżeli umowa nie zostanie podpisana w w/w terminach
jest to równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rekrutacja do przedszkola odbywa się w dniach 18.IV - 08.V.2017 r.
Wnioski należy składać w kancelarii przedszkola
od poniedziałku do piątku:

- ul. Benedyktyńska 4 w godz. 7.00-16.00
- ul. Tyniecka 122 w godz. 7.00-16.30


Szczegółowe informacje znajdują się na Portalu Edukacyjnym:


Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r.

kliknij link: http://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html

DYŻUR WAKACYJNY - wykaz przedszkoli:

kliknij link: http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/207534,1812,komunikat,harmonogram_przerwy_wakacyjnej_w_samorzadowych_przedszkolach_prowadzonych_przez_gmine_miejska_krakow_w_okresie_lipiec-sierpien_2017_r_.html
Copyright by CityInfo.pl & Inetmedia