Nasze przedszkole 

położone jest na obrzeżach Krakowa, w osiedlach Tyniec i Kostrze.
Przedszkole powstało w 1956 roku i zostało zlokalizowane przy ul. Bogucianka. W 2005 roku przenieśliśmy się do nowego budynku, znajdującego się na ul. Benedyktyńskiej przy drodze do Opactwa Benedyktynów. Dzięki temu przedszkole utrzymuje stały kontakt z Ojcem Leonem Knabitem, który niejednokrotnie gościł w naszym przedszkolu. Dlatego też zwróciliśmy się do Ojca     z prośbą, aby został patronem naszego przedszkola. Uroczystość NADANIA IMIENIA odbyła się 16.V.2009 r. Dzieci uczęszczające do przedszkola spędzają czas w przestronnych, dobrze nasłonecznionych i bogato wyposażonych salach. Ponadto w okresie wiosenno - jesiennym mają do dyspozycji piękny ogród, również zaopatrzony w nowoczesne i bezpieczne urządzenia do zabawy.
Przedszkole posiada również swoją Filię na ul. Tynieckiej 122 przy Szkole Podstawowej (Kraków - Kostrze).


Położenie w pięknej części Krakowa stwarza dla nauczycieli i dzieci możliwość częstych wycieczek, spacerów do wielu malowniczych miejsc.
Wśród nich wyróżnia się położone na skale Opactwo Benedyktynów, które odgrywało ważną rolę w historii naszego kraju i w życiu mieszkańców Tyńca.
Poznawanie "małej ojczyzny" zaczęliśmy od wycieczek po naszych osiedlach, spotkań z ciekawymi ludźmi, przybliżenia dzieciom wiadomości z zakresu historii związanej z miejscem, w którym żyją.
Wszystkie nasze działania zmierzają ku temu, aby dzieci pogłębiły swoją wiedzę. Stwarzamy im także możliwość, aby swoje przeżycia, odczucia wyraziły w twórczości plastycznej i werbalnej.
Pragniemy, aby poprzez naszą pracę wychowawczą dzieci były wrażliwe na piękno, sztukę, ale przede wszystkim, by znały swoje korzenie i były z nich dumne.
Chcemy być widoczni w środowisku, dlatego też umożliwiamy naszym wychowankom prezentowanie swoich umiejętności, prac w konkursach organizowanych przez różne instytucje.
Jesteśmy także otwarci dla dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola, np. udział w spotkaniu Mikołajowym. Współpracujemy także z instytucjami działającymi w naszym lokalnym i dalszym środowisku.
Nauczyciele w swojej pracy stosują metody twórcze, aktywizujące dzieci do kreatywnego działania. Wśród wielu imprez, uroczystości organizowanych przez przedszkole, jednym z ważniejszych są Jasełka przygotowywane przez nasze dzieci, a wystawiane w Opactwie dla całej lokalnej społeczności.
Kolejną tradycją stał się festyn z okazji Dnia Mamy i Taty oraz warsztaty dla rodziców i dzieci. Spotkania te nie tylko pozwalają uczcić pewne święta, ale także są czasem, aby spotkać się razem, wspólnie pobawić się i zintegrować się ze sobą.
Organizujemy także spotkania z Rodzicami dzieci, które przychodzą po raz pierwszy do przedszkola.
To nie tylko obowiązek, ale jedna z możliwości, aby poznać oczekiwania rodziców, rozwiać ich obawy i wątpliwości. Natomiast zajęcia adaptacyjne polegające na zabawie, ułatwiają dziecku pokonanie lęku w nowym środowisku. Poznają przedszkole, panie, a co najważniejsze te pierwsze chwile spędzą z rodzicami.
Ważną rolę w naszej pracy spełnia program wychowawczy, który został opracowany przez nauczycielki naszego przedszkola we współpracy z rodzicami. Został on dostosowany do naszych placówek, środowiska.Rodzice mają także możliwość konsultacji logopedycznych na terenie placówki. Prowadzone są one przez nauczyciela wychowania przedszkolnego, który ukończył studia podyplomowe w tym kierunku. 
Jesteśmy przedszkolem, które na pierwszym miejscu stawia dobro dziecka, dba o jego harmonijny i wszechstronny rozwój w atmosferze życzliwości, akceptacji i bezpieczeństwa.

Od kilku lat wydajemy "Kalendarz Tyniecki" oraz Przewodnik Przedszkolaka "O moim Tyńcu". W obu pozycjach szatę graficzną stanowią prace plastyczne, wykonane przez naszych wychowanków. Kalendarz jest dodatkowo opatrzony jest cytatami Jana Pawła II kierowanymi pod adresem dzieci.
 

           
         
      
  W tym przedszkolu jest wesoło
bo nie pachnie jeszcze szkołą
dla dzieciaków doskonałe
uczy, bawi, wychowuje
serca dla nich nie żałuje.
Przychodź do nas, bo czekamy
 Bez Ciebie - nie zaczynamy!!!

Serdecznie Zapraszamy!!!

             


Copyright by CityInfo.pl & Inetmedia